2022. gada decembris

Paldies visiem Denta M zobārstniecības klientiem, sadarbības partneriem un komandai!

Lai gan gads vēl nav noslēdzies, tomēr jau tagad redzam, ka šogad ir izdarīts daudz, gan sniegto pakalpojumu skaita ziņā, gan galvenokārt tehnoloģiskā attīstībā, kā arī apmeklēto kvalifikācijas paaugstināšanas kursu ziņā. 

Decembra svētku dienās zobārstniecība būs slēgta, bet darba dienās, kas nav “sarkani datumi” atvērta. Jāpiebilst, ka arī decembrī zobārstu un higiēnistu pieraksti ir pilni, tāpēc akūtiem pacientiem varēsim palīdzēt iespēju robežās, ja būs brīvi laiki.

Nākošajā gadā plānojam ievērojamas iekštelpu pārbūves, lai ērtāki kabineti, plaša uzgaidāmā zona, kā arī papildus kabinets. Plānojam arī paplašināt sniegto pakalpojumu klāstu. Kas tas būs….to mazliet vēlāk atklāsim. Sekojiet līdzi informācijai.

Lai sniegots, jauks un veselīgs decembris! Un veseli zobi!

🙂